Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2015

delikatnie
20:12
2840 07d4 420

May 14 2015

delikatnie
17:52
Reposted frombluuu bluuu viazapachjasminu zapachjasminu

May 12 2015

delikatnie
16:59
...czasami myślę, że wszyscy żyliśmy kiedyś innym życiem w jakimś zupełnie innym świecie. Ale z jakiegoś powodu zapomnieliśmy o tym.
— Haruki Murakami, Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland
Reposted frombeltane beltane vialkd lkd
16:57
5650 46e9 420
Reposted fromnameherhope nameherhope
delikatnie
16:57
delikatnie
16:57
delikatnie
16:56
Uważam, że powinno się w ogóle czytać tylko takie książki, które człowieka gryzą i dźgają. Gdy książka, którą czytamy, nie budzi nas uderzeniem pięści w łeb, to po cóż ją czytamy? Żeby nas uszczęśliwiła? Mój Boże, szczęśliwi bylibyśmy właśnie, w ogóle nie czytając książek, a takie książki, które nas uszczęśliwiają, moglibyśmy od biedy pisać sami. Potrzebujemy jednak książek działających na nas jak bardzo bolesne nieszczęście, jak śmierć kogoś, kto był nam droższy niż my sami, jak gdybyśmy zostali porzuceni głęboko w lesie, z dala od ludzi, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą na zamarznięte morze w naszym wnętrzu.
— Franz Kafka
Reposted fromdziesieciozlotowka dziesieciozlotowka vialkd lkd

May 11 2015

delikatnie
15:34
9045 c00f 420
Reposted fromkattrina kattrina viakita kita
delikatnie
15:33
Świat bez wątpienia jest miejscem, gdzie mimo wszystkich licznych konwenansów i zasad moralnych, którymi broni się cywilizacja, ludzie zachowują się przeróżnie i przedziwnie.
— Alona Kimchi, Płacząca Zuzanna
delikatnie
15:30
by Dan Elijah G. Fajardo
delikatnie
15:30

May 09 2015

delikatnie
11:58
2245 5377 420
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainspirations inspirations
delikatnie
11:57
delikatnie
11:57
1168 41bf 420
Reposted fromscorpix scorpix viazapachjasminu zapachjasminu

May 06 2015

delikatnie
18:50
Reposted frommayamar mayamar viabatgirl batgirl
delikatnie
18:49
8991 262e
Elicia Edijanto
Reposted fromfiolkowa fiolkowa viabatgirl batgirl
delikatnie
18:48
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viablanchette blanchette
delikatnie
18:37
"Bad thoughts often visit in peaceful moments."  ~ Bad Thoughts by amazing Sarah Graybill   Kitsune and yōkai inspirations are overpowering me...
Reposted fromdonotsendrequest donotsendrequest viaPoranny Poranny

May 03 2015

delikatnie
18:38
6872 f44e 420
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viafatu fatu
18:38
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl