Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2015

delikatnie
18:18
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'. To jedno z moich ulubionych powiedzeń. No i co z tego. Moja matka mnie nie kochała. No i co z tego. Nie wiem, jak sobie dawałem radę przez te wszystkie lata, zanim nauczyłem się tej sztuczki. Zabrało mi to dużo czasu, ale jak już się nauczyłem, to na zawsze.
— Andy Warhol
delikatnie
18:17

"Jeśli coś, co widzisz w swoim życiu, ci się nie podoba, zajrzyj w głąb siebie.

Dlaczego?

Bo to, co widzisz, to owoce. Jeśli są niedobre, cierpkie, skarłowaciałe, bezbarwne i w ogóle nijakie, to przyjrzyj się korzeniom – temu, co myślisz, mówisz, co oglądasz, z kim się spotykasz, co jesz, jak dbasz o zdrowie, kondycję itd.

To wszystko ma wpływ na ogólny wygląd i jakość Twojego życia. Nie da się inaczej. Jeśli drzewo jest zdrowe i ktoś o nie dba, to owoce będą dobre i wartościowe. 

Jeżeli zwrócisz na to uwagę, Twoje życie nabierze blasku i samozadowolenie wzrośnie do takiego poziomu, że nie będziesz musiał zabiegać o uwagę i akceptację innych. Przecież mając diament, nie jest Ci potrzebne potwierdzenie otoczenia, że to diament. Ty to wiesz i to jest najważniejsze.

Jeśli chcesz zmienić owoce, musisz najpierw zmienić korzenie. Jeśli chcesz zmienić to, co widać, musisz najpierw zmienić to, czego nie widać.

— T.Harv Eker
Reposted from9minutowa 9minutowa viaBalsamistka Balsamistka
delikatnie
18:08
2057 bcf0 420
Reposted frombirke birke
delikatnie
18:04
8991 262e
Elicia Edijanto
Reposted fromfiolkowa fiolkowa viafatu fatu
delikatnie
18:04
delikatnie
18:03
5422 ab42 420
Reposted fromikhakima ikhakima viaikropka ikropka
delikatnie
18:02
Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje- to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę do czyszczenia rzeki
— Clarissa Pinkola Estés
Reposted fromcupofcinamon cupofcinamon viaikropka ikropka

April 29 2015

19:17
9336 ca35
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viapierot pierot
19:16
7176 a54e 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viajoans joans
delikatnie
19:15
8970 9bf0 420
Reposted fromrol rol viafatu fatu
delikatnie
19:14
Popatrzcie na mnie! - zawołała Panna Migotka. - Jakoś sobie radzę! Bo nic nie myślę, tylko wyczuwam!
— Kometa nad Doliną Muminków
Reposted fromtrzcinanawietrze trzcinanawietrze viafatu fatu
19:14
Poczucie wartości to nie podziw ani zachwyt. Poczucie wartości to właśnie wiara w siebie. Nie, że wszystko umiemy i robimy świetnie, lecz że ze wszystkim sobie poradzimy. Nawet, gdyby tym „wszystkim” bywało niekiedy odstąpienie od zamiaru, zmiana planów, akceptacja niepowodzenia, skrucha za popełnioną niegodziwość, naprawienie win lub zwyczajne rozpoczęcie od nowa. Czymkolwiek to „nowe” miałoby być.
— Ewa Woydyłło, “Powtórka z matury”
Reposted fromkonrad konrad viainspirations inspirations
18:14
0623 54ae 420
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viafatu fatu
delikatnie
18:13
Reposted fromCaccipergolo Caccipergolo viafatu fatu
delikatnie
18:11
Photo by Izis Bidermanas
Reposted fromaglaja aglaja viafatu fatu
delikatnie
18:09
Począwszy od pewnego wieku - dla niektórych nadal bardzo młodego - nie ma już nowych ludzi, zwierząt, marzeń, twarzy, wydarzeń: wszystko działo się przedtem, wszystkich kiedyś już widziałam - w innych maskach, inaczej ubranych, należących do innych narodowości, o innym kolorze skóry, ale to ci sami, ciągle ci sami. Wszystko jest echem i powtórzeniem; nawet żal stanowi tylko nawrót czegoś dawno wyrzuconego z pamięci, co wyraża się niewiarygodnym bólem, przepłakanymi dniami, samotnością, świadomością zdrady (...)
— Doris Lessing – O kotach
Reposted fromdrusill-a drusill-a viablanchette blanchette
delikatnie
17:06
Reposted fromciarka ciarka viafatu fatu

April 28 2015

delikatnie
17:48
7355 f97a 420
delikatnie
17:47

Kiedy cień ramy okiennej ukazywał się na zasłonie, było już między siódmą a ósmą, i wtedy znowu wracałem w czas, i słyszałem tykanie zegarka. Należał kiedyś do Dziadka, a Ojciec wręczając mi go powiedział: Quentin, daję ci oto mauzoleum wszystkich pragnień i nadziei, jest rzeczą rozpaczliwie właściwą, byś go używał, aby dojść do reductio ad absurdum wszelkiego ludzkiego doświadczenia, jakie może nie lepiej odpowiadać twoim indywidualnym potrzebom, niż odpowiadało potrzebom twego dziadka czy jego ojca. Daję ci go nie po to, byś pamiętał o czasie, ale żebyś mógł o nim niekiedy zapomnieć na chwilę i abyś nie trwonił wszystkich sił na starania, by go zwyciężyć. Bowiem nie wygrywa się żadnej bitwy. Nawet się jej nie toczy. Pole walki unaocznia tylko człowiekowi jego własne szaleństwo i rozpacz, a zwycięstwo jest złudzeniem filozofów i głupców.

— William Faulkner "Wściekłość i wrzask"
Reposted fromhippocampus1987 hippocampus1987 viaPoranny Poranny
delikatnie
17:47
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl